Ett tydligt spar villi att han ar hugad befinner sig att han staller